Startsida Om oss ridum Friluftsliv Vildmarksturer Ridleder Kontakt Hovslagare Länkar

 

 

Allemansrätt
Orientering

 

 

Orientering
För oss som rider innebär ordet orientering i första hand " konsten att på bästa sätt ta oss fram i naturen". Våra viktigaste hjälpmedel är kartan och kompassen.

 

Kartan
En karta är helt enkelt en avbildning av verkligheten i viss skala. Alla streck, färger och tecken föreställer något som finns i verkligheten eller som fanns då kartan gjordes. Skalan anger ett förhållande mellan kartan och verkligheten. 1:20 000 t. ex. betyder att 1 cm på kartan motsvaras av 20 000 cm i verkligheten dvs. 200 m. Den vanliga orienteringskartan är vanligen i skala 1: 20 000 och 1:15 000 och i fyrfärgstryck, detaljrik och mycket exakt. Dessa kartblad finns bara över en del områden och ofta utgivna lokalt. (IK Uven för oss i Lindome)

 

Gröna kartan i skala 1:50 000, mycket tydlig med stigar och vandringsleder.

 

Gula karan i skala 1:20 000, mycket tydlig och med fastighetsbeteckningar utsatta vilket underlättar för kontakt med markägare.

 

Via fastighetsbeteckningen kan du via fastighetsregistret få kontakt med berörd markägare. Karttecknen är utsatta på både den gröna och gula kartan men på orienteringskartan mera sällan då denna ändå är så exakt.

 

Kompassen
Kompasser finns i flera olika modeller och är ett hjälpmedel som kräver en del kunnande. Skall du ha någon nytta av kartan och kompassen måste du använda den på rätt sätt. Det första du gör är att orientera kartan. Vrid kartbladet så att norr på kartan överensstämmer med norr verkligheten. På en karta finns det meridianer, parallella linjer som går nerifrån och upp. Nordriktningen på kartan är meridianriktningen nerifrån och upp. Vet du var du befinner dig på kartan och kartan är riktigt orienterad, så finns allt till höger om dig i verkligheten till höger om dig på kartan. Detta innebär att du går från söder till norr och håller kartan rättvänd. Går du från norr till söder, håller du kartan upp och ner. Har du en detaljerad karta, går i relativt öppen terräng med flera karakteristiska punkter, räcker det ofta med att gå efter kartan. Du behöver inte använda kompassen.

Vill du lära dig mera om karta och kompass tycker jag att du skall ta kontakt med någon kunnig eller någon orienteringsklubb på din hemort.

Det finns också möjlighet att använda sig av en bärbar GPS som jag tycker fungerar bra men som har vissa begränsningar t. ex. strömförsörjning och som kräver lite mer kunnande.

 

Kommentar:
Detta är skrivet för dig som inte har så stor vana av att vistas i skog och mark men som trots allt vill försöka att tillsammans med din häst ge dig ut i lite mer okända områden. Det ger en viss tillfredsställelse och framför allt säkerhetskänsla att kunna följa kartan på sin ridtur.//Göran

 

 

                                                          © Copyright 2005 Ridum Islandshästar. Allt material på dessa sidor är upphovsrättsskyddat enligt lag.