Startsida Om oss ridum Friluftsliv Vildmarksturer Ridleder Kontakt Hovslagare Länkar

 

 

Allemansrätt
Orientering

 

Ridväg genom Kungsbacka kommun

 

Ridleden genom Kungsbacka ingår som en del i den föreslagna ridledssträckningen genom Halland. Merparten av den 65,7 km. långa ridleden genom Halland går på befintliga vägar genom mellan- och skogsbygden. Leden är planerad för ridning och körning med häst och vagn (därför vissa sträckningar). Syftet med leden är, att på ett enhetligt och överskådligt sätt visa på de möjligheter till ridning och körning med häst, som finns i naturen, vilka är åtkomliga och ger utrymme för längre turer.

 

Vi har nu fått besked att ridleden inte längre underhålls eller märks upp av Kungsbacka kommun men du kan ju använda den gamla beskrivningen som underlag när du lägger upp din egen rutt.

 

Utdrag av beskskrivning av ridleden genom Kungsbacka kommun.

 

För att göra beskrivningen överskådlig har en uppdelning av leden i deletapper gjorts. Varje deletapp följer i grova drag naturformationer, ortsangivelser eller vägnummer.
Deletappernas längd anges i km. Mätningen har utförts på den ekonomiska kartan I skala 1:20.000 med hjälp av längdmätare, men även kontrollerats i fält där bilen har kunnat ta sig fram.. Etappindelningen har ingenting med dagsetappernas längd att göra. Namnformer och stavningar följer helt den ekonomiska kartan, även om dessa i flera fall kan ifrågasättas. Leden beskrivs geografisikt från norr till söder. Leden omfattar 64 km fördelat på 36 km grusvägar och 28 km asfalt.Samtliga etapper erfordrar trafiksäkra hästar, då några delar måste gå på trafikerade vägar. Vid två avsnitt längs ridleden har berörda markägare inte tecknat överenskommelse, att tillåta framdragandet av leden. Ryttaren/kusken möts då av en upplysningsskylt med texten "Här upphör ridled genom Kungsbacka. Den fortsätter 450 m längre fram. Ridning kan ske på allemansrättens villkor."

 

 

 

Älvsåkers bygdegård - Asserdal
Total längd :
2.8 km. Grusväg 2.5 km och asfalt 0.3 km.
Etappen börjar vid den öppna grusplanen vid Älvsåkers bygdegård och fortsätter rakt söderut över allmänna vägen. Denna väg följer i början en höjdsträckning (randmorän) i landskapet med tilltalande utblickar. Vägen kantas av bebyggelse och omgivande åkermark, ställvis med skogspartier. Närmare Asserdal finns ett flertal travstall med träningsbanor.

Asserdal - HjäIm
Total längd:
7.3 km. Grusväg 6.3 km och asfalt 1.0 km.
Denna etapp går mestadels genom skogsmark på grusväg och stigar samt i närkontakt med två sjöar. från Asserdal till i höjd med Lilla Iglakärr används vägen för träning av travhästar, varför särskild uppmärksamhet måste tas till detta för att undvikande av olyckstillbud. Här har leden och vandringsleden Hallandsleden till stor del samma sträckning. En kortare sträcka mellan Lilla och Stora Iglakärr består av ett brantare avsnitt som påverkas av rinnande regnvatten. Genom bebyggelsen söder om Stora Iglakärr anbefalles skritt.

HjäIm - Limmanäs
Total längd:
19,9 km. Grusväg 1 km och asfalt 18.9 km.
I Hjälm viker vägen av mot Rossared över Rolfsån med Hjälmsfallen. Leden följer den slingrande allmänna vägen längs Stensjön med vackra lövskogsklädda betesmarker ner mot sjön vidare förbi avtagsvägen mot Rossared och dess slott. Leden följer vägen vidare mot Fjärås i kanten mellan åkerlandskapet samt Brattås och Fjärås åsar. Efter kyrkan går leden längs Fjärås bräcka med utsikt över sjön Lygnern österut och havet i väster. Denna färdled har för människan existerat i alla tider efter inlandsisens tillbakadragande, som en brygga mellan nord och syd förbi Lygnern. Bräckan är naturreservat med ett flertal sevärdheter. Stora delar har under ett 20-tal år förts över till ett öppet beteslandskap där den mäktiga åsen kommer till sin fulla rätt. Längs hela bräckan följer leden den allmänna vägen. Ryttaren kan rida parallellt med vägen i kanten av vägområdet.

Limmanäs - Axtorp
Total längd:
7,7 km. Grusväg 4,9 km och asfalt 2,8 km.
Därefter ansluter leden till den gamla häradsvägen Förlandavägen, som i detta avsnitt löper längs täckterna i Tom. Trots närheten till detta länets största täktområde är utsikten över grustagen och slätten imponerande. Varnig bör utfärdas mot att rida för nära kanten av täktområdet. Detta avsnitt går längs Hallandsleden och vidare förbi klarvatten sjöarna Agnsjön och Skjärsjön i ett trevligt kuperat skogslandskap på fina grusvägar. Vid Skjärsjön är utblicken vacker. Leden går över de skogsklädda höjderna, här och var med berghällar i vägbanan ner mot bebyggelsen i Skår. Leden följer landsvägen förbi Västra Skog. Leden går vidare förbi Östra Skog mot Axtorp.

Axtorp - Rya
Total längd:
6,5 km. Grusväg 2,2 km och asfalt 4,3 km.
Vid Axtorp anslutes till Förlandavägen österut i 250 meter. Leden följer vägen mot Idala i 300 meter för att därefter gå åkervägen mot Risholmen förbi samlingslokalen, Hällevik och Förlanda kyrka. Denna grusväg passerar ett antal bosättningar. Den allmänna ligger i denna del i kanten av Löftaåns dalgång och bergspartiet Brattås. Löftaån är här en mjukt nerskuren dalgång i det mäktiga isälvsmaterialet.

Rya - Idala
Total längd:
7,5 km. Grusväg 7,0 km och asfalt 0,5 km.
Vid Rya följer leden grusvägen runt det naturintressanta bergs- och naturskogspartiet Rammsjöhall förbi och fram vid Idala till allmänna vägen mellan Idala och Horred. Denna etapp går till större delen genom skog och förbi våtmarker, men passerar även öppna odlingsmarker ner mot kyrkan i Idala. Ridleden gör ett 3,1 km långt uppehåll mellan Idala och till Stättaredsvägens början. Denna del av allmänna vägen mellan Idala och Horred är olämplig för färd med häst. Biltrafiken är för snabb och intensiv på denna relativt smala väg med kurvor både i sid-, och höjdled. Ridleden fortsätter vid Stättaredsvägens början.

Stättaredsvägen till kommungränsen mot Varberg
Total längd:
5,9 km. Grusväg hela vägen.
Grusvägen går söderut mot Stättareds fritidsområde. Efter en knapp kilometer kommer Stora Hornsjön i sikte. Leden följer sjön i cirka 2 km. Stora Hornsjön är en klarvattensjö med här och var utmärkta badhällar. Terrängen stiger sakta genom skogsområdet upp mot Stättared. I Stättared finns möjligheter till övernattning mm för häst och ryttare. Fina grusvägar med skugga sträcker sig längs Björnås över kommungränsen till Varberg mot Lygnslätt.

Kungsbacka Ridklubb - Asserdal
Total längd:
6 km. Grusväg hela vägen.
Det kommer även att iordningställas en anslutningsväg mellan Kungsbacka Ridklubb och Asserdal. Denna del är ej klar.

 

Övernattningsställen eller Bed and Breakfast

1. Birgitta Andersson Älvsåkers byväg 6184, 43496 KUNGSBACKA.
Övernattning kan ordnas.
0300-215 09
2. Anderssons Gård Lisbeth Andersson, Svensavägen 8401, 43498 KUNGSBACKA
Stall, hagar, rum och frukost.
0300-245 45
3. Bosgården Bo Dufwa, Rinnavägen 43, 43033 FJÄRÅS.
Stall, hagar, rum och frukost.
0300-54 21 51
4. Skårs gård Eva-Marie Ivarsson, Gällinge.
Stall hagar, rum och frukost.
0300-54 20 07
5. Toni Johansson Asserdalsväg 6379, 43496 KUNGSBACKA
Stall hagar, rum och frukost.
0300-385 82
6. Stina Torpsgård Inger Lennestam-Theon, Gamla Gällingevägen 175, 43033 FJÄRÅS
Stall, hagar, rum och frukost.
0340-65 25 02
7. Pia Nyren-Tobisson P1 1932, 43033 FJÄRÅS.
Hagar, rum och frukost
0300-54 02 17
8. Stättareds Gård och fritidsområde Mikael Andren , P11260, 43020 VEDDIGE.
Hagar rum och frukost
0340-300 03
0706-55 18 82

 

Denna beskrivning är ett utdrag ur beskrivning över "Ridled genom Kungsbacka kommun".  Skriven av Björn och Maud Ströberg.

 

Egna kommentarer:

Kartor som kan användas är gröna kartan 6B NO Kungsbacka och 6B SO Kungsbacka. Genom att som ryttare använda sig av allemansrätten kan många utvikningar från leden göras. Det går även att undvika flera av asfaltsträckorna efter leden om man bara rider. Jag har också provat delar av leden, framför allt från Lindome och ner mot Gällinge.

 

                                                          © Copyright 2005 Ridum Islandshästar. Allt material på dessa sidor är upphovsrättsskyddat enligt lag.