Startsida Om oss ridum Friluftsliv Vildmarksturer Ridleder Kontakt Hovslagare Länkar

 

 

Tips
Utrustning
Yxa, såg och kniv
Matlagning
Elda
Recept
Första hjälpen

 

Vad allemansrätten säger om eldning i naturen.

 

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld i naturen, bara en möjlighet att elda om förhållandena är säkra.

 

Ofta eldningsförbud under sommaren
Under sommaren är det ofta förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av den stora brandrisken. Information om eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Du kan i allmänhet också få besked på campingplatser, turistbyråer och hos kommunens räddningstjänst. En del kommuner har telefonsvarare som informerar om brandrisken. Se under Brandförsvar eller Räddningstjänst i telefonkatalogens gröna sidor. Brandriskvärden anges i en 5-gradig skala, där 4 och 5 oftast innebär eldningsförbud!

 

Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden! men kolgrillar och små fältkök får du använda om du är försiktig.

 


En tre-bening behöver inte alltid se ut som en tre-bening!?! Den går bra att hänga kaffepannan i ändå!

 

Om du eldar

 • Använd helst ett fältkök. Om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, t.ex. grus- eller sandmark med tillgång till vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor över skogen. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.
 • Elda inte om det blåser hårt! Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.
 • Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.
 • Eldstaden är ingen plats för sopor. Lägg inget obrännbart skräp i elden utan gör dig av med soporna på rätt sätt.
 • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken men levande träd måste du låta vara ifred.
 • Hur man gör upp eld?
  Torrt granris duger utmärkt till tändved. Särskilt vid fuktig väderlek underlättar en eldsticka tändningen.
  Formera den som en penna men låt spånen sitta kvar. Slå ner den i eldstaden så att den står stadigt. Vid behov kan du använda flera som du i så fall lutar pyramidformigt mot varandra.
  Samla tillräckligt med ved innan du tänder. Bygg upp en pyramid kring eldstickan. Klena pinnar närmast. Lämna en öppning där du tänder, därefter lägger du dit allt grövre pinnar och tänder eldstickan. När elden tagit sig, bygger du pyramiden även på tändsidan. Ha alltid en hink med vatten och några ruskor i beredskap så snart du tänker göra upp eld. Det är brottsligt att lämna en eld obevakad.
 • Släck så här
  Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.

 

                                                          © Copyright 2005 Ridum Islandshästar. Allt material på dessa sidor är upphovsrättsskyddat enligt lag.