Startsida Om oss ridum Friluftsliv Vildmarksturer Ridleder Kontakt Hovslagare Länkar

 

 

Tips
Utrustning
Yxa, såg och kniv
Matlagning
Elda
Recept
Första hjälpen

 

Om en olycka inträffar, oavsett om det är i skogen eller på en trafikerad väg, ta en snabb överblick av situationen. Målsättningen skall vara att avvärja ett livshot. Då du står inför uppgiften att omhänderta en svårt skadad ställ dig då dessa fyra frågor.

 

LABC =

Livsfarligt läge
Andning
Blödning
Chock

 

 

 

1. Befinner sig den skadade i livshotande läge?
Ex. Finns det någon risk för att den skadade kvävs.
Ligger den skadade i trafikbanan.
Brinner det i närheten av den skadade.
Kan något rasa ner över den skadade.

 

OBS! Flytta aldrig en skadad i onödan.

 

2. Andas den skadade? Hur andas den skadade?
Ex. Inga andningstecken.
Normal andning.
Snörvlande och svår andning.

 

3. Blöder den skadade?

 

4. Finns risk för skadechock?
Risk finns för skadechock föreligger nästan alltid större skador och framför allt vid större blodförluster, vätskeförlust i samband med brännskada, svår smärta och nedkylning. Du känner igen en utbruten chock genom att den skadade är blek, kallsvettig eller apatisk. Dessutom slår pulsen snabbare än normalt 60- 70 slag/min)

 

Åtgärder vid skadeplatsen:

Är det fordon inblandade, sätt ut varningstriangel 50-100 m från olycksplatsen.
Skicka någon att alarmera, via tel. 112 och lämna följande uppgifter:

Ditt eget namn.
Telefonnumret du ringer ifrån.
Olycksplatsens läge.
Olycksfallets art. OBS! Om häst är skadad lämnar du även uppgift om detta.
Antal skadade.

Ta hand om allvarliga skador i turordning enligt ABC-metoden.

 

Andning.
Du kan kontrollera att en person andas genom att:
1. Se eller känna bukens/bröstkorgens andningsrörelser.
2. Höra ut- och inandningsljuden med ditt öra tätt intill personens näsa eller mun.
3. Känna utandningsljuden med ditt känsliga öra tätt intill personens näsa eller mun.

 

Finner du inga andningstecken måste du ge konstgjord andning


Böj personens huvud max bakåt och täpp till näsan med tumme och pekfinger. Täck personens mun helt med din egen mun och gör en inblåsning. Kontrollera att bröstkorgen höjs vid inblåsningen. Ta bort din mun och låt personen andas ut. Upprepa inblåsningarna i normal andningstakt (ca 12-15 inblåsningar7min) till dess att personen själv börjar att andas. En medvetslös person som ligger på rygg riskeras att kvävas då tungan glider bakåt och täpper till andningsvägarna, andningen blir svår och snörvlande. Placera alltid medvetslösa personer i framstupa sidoläge. Kontrollera alltid munhålla och svalg. Blödning
En kraftig blödning stoppar du snabbast med:
Högläge innebär att man ser till att lyfta upp den blödande kroppsdelen. Finger- och handtryck. Försök trycka till såret så att sårkanterna pressas ihop. Detta tillgrips endast om det hänger på sekunder att få stopp på en häftig blödning t. ex. då skadan har drabbat en pulsåder. Sårförband lägg sedan med skadan fortfarande i högläge. Tryckförband innebär att man utanpå det vanliga sårförbandet lägger ett förband för att ge extra tryck på själva såret. Som tryck kan du använda en hårt rullad tyg bit t. ex. en strumpa, en bit av en skjorta eller vad som helst.

 

Ett första förband är alltid bra att ha med på sin ridtur och det får lätt plats i en ficka.

 

Chock
En skada person kan, oavsett vilken skada han erhållit, hamna i ett livshotande chocktillstånd. Skadechocken medför en försämrad blodcirkulation som i sin tur medför blodbrist (syrebrist9 i hjärnan. En chockad person känner du igen på att han eller hon är blek, kallsvettig eller apatisk. Dessutom slår pulsen snabbare än normalt (60- 70 slag/min). Sätt dig och prata med honom/henne, lägg över en filt, håll handen, bry dig. Kan du inte sitta där så måste du kontrollera den chockade ofta.

 

Förhoppningsvis händer det aldrig några skador men det är aldrig fel att vara förberedd om det skulle hända. Det är inte heller fel att ha övat sjukvård. Kanske något för ridklubbarna att ta upp?

 

Tänk även på att hästen kan råka ut för olycksfall under ridturen så var försiktiga och tag inga chanser när det gäller vägval i skog och mark. Vad som sagts om personskador gäller i stort även för hästen. Så det gäller få den lugn och trygg om du skall kunna ta hand om en ev. skada. Det är alltid lättare om man är minst två när man är ute och rider så tänk på att om du rider ensam lämna en färdplan till någon i stallet och ha med dig mobiltelefonen. Den är ingen garanti för att kalla på hjälp då den inte alltid fungerar och det kan ju vara så att du själv inte kan ringa på grund av skada eller att telefon gått sönder vid olyckan.

 

Så var rädd om dig själv och din häst så minskar risken för olyckor när ni rider.

 

 

                                                          © Copyright 2005 Ridum Islandshästar. Allt material på dessa sidor är upphovsrättsskyddat enligt lag.